Thứ Ba, 23/07/2019, 08:54 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

(Congannghean.vn)-Chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Bình xét các danh hiệu văn hóa một cách nghiêm túc, chặt chẽ nhằm  nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hóa” (Trong ảnh: Nhà thờ Đại tôn họ Trịnh, xã Đồng Văn, huyện  Thanh Chương được công nhận Dòng họ Văn hóa cấp huyện)
Bình xét các danh hiệu văn hóa một cách nghiêm túc, chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Trong ảnh: Nhà thờ Đại tôn họ Trịnh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương được công nhận Dòng họ Văn hóa cấp huyện)
Từ đầu năm đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì và triển khai có chất lượng ở cơ sở. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phong trào ở cơ sở được Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị quan tâm.  Các chuỗi hoạt động văn hóa lớn của tỉnh được tổ chức tốt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng nhân dân. Công tác bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trường học  gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cơ sở tiếp tục được cơ sở quan tâm đầu tư hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách của huyện; sự huy động nội lực lớn từ nhân dân đóng góp và các nguồn lực hợp pháp để xây dựng, hoàn thiện đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nông thôn ngày một khang trang hơn. 
 
Theo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã có 700.300/800.540 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá (đạt 87,4%); 3.554/5.886  khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá (đạt 60,38%); 264 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 227 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ văn hóa; 101 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 15 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 107 xã, phường đăng ký xây dựng xã, phường có thiết chế văn hóa thông tin đạt tiêu chí chuẩn của Bộ VHTTDL.
 
Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phải thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Thời gian qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới;  vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.  6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đạt hơn 11 tỉ đồng giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
 
Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa Thể thao thực hiện cấp 145.000 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các huyện, thành, thị làm cơ sở thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2019. Tăng cường vận động, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An, tính đến ngày 8/3/2019, tổng số tiền các cơ quan, đơn vị ủng hộ, giúp đỡ đạt 12.195.000.000 đồng. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020. Nhiều huyện đã có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới như: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Tương Dương, Diễn Châu, Nam Đàn, Tân Kỳ.... Đến nay đã có 218/4341 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 50,5%). Tổng nguồn vốn huy động do dân đóng góp từ 2016 đến đầu năm 2019 là 1.742 tỉ đồng (hiến đất 742.763 m2; 711.279 ngày công lao động).
 
Góp phần xây dựng đời sống văn hóa phải kể đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở các địa bàn, cơ sở. Nó là yếu tố quyết định tạo nên môi trường lành mạnh để tổ chức các hoạt động văn hóa. Theo kết quả 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và cơ sở điều tra làm rõ 483 vụ, bắt, xử lý 702 đối tượng về trật tự xã hội, thu nhiều tài sản có giá trị khoảng 10,7 tỉ đồng; điều tra, làm rõ 320 vụ, 2.504 đối tượng liên quan đến trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường; 686 vụ, 3.081 đối tượng đánh bạc, thu gần 5 tỉ đồng và các tang vật khác; 10 vụ, 24 đối tượng hoạt động mại dâm, triệt xóa 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt 36 đối tượng, điều tra làm rõ 731 vụ, 2.897 đối tượng chủ yếu là đánh bạc và hoạt động mại dâm. Phối hợp bắt, vận động đầu thú 112 đối tượng truy nã, lập 33 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và trung tâm giáo dưỡng; lập 391 hồ sơ đề nghị cai nghiện tại các trung tâm giáo dục, lao động xã hội. Công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình được triển khai trên tất cả 21/21 huyện, thành phố, thị xã...
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hữu Lộc, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An cho biết, những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng họ, tạo động lực cho nhân dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương…
.

Phan Tuyết

.