Thứ Hai, 22/07/2019, 09:02 [GMT+7]

Những ưu tiên trong tuyển chọn công dân vào CAND

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư quy định tuyển chọn công dân vào CAND mà Bộ Công an vừa hoàn thành là những ưu tiên trong tuyển chọn công dân vào CAND
 
Cụ thể, dự thảo thông tư quy định như sau:
 
1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 (Điều kiện tuyển chọn) và Điều 5 (Tiêu chuẩn tuyển chọn) của thông tư được cộng điểm nếu thuộc một trong các ưu tiên sau:
 
a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
 
b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
 
c) Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; là người dân tộc thiểu số: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển hoặc thi tuyển.
 
đ) Có tài năng, năng khiếu đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Công an nhân dân trong các ngành, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
 
2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
 
Toàn văn dự thảo thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.
.

Nguồn: CAND

.