Thứ Ba, 05/11/2019, 08:07 [GMT+7]

Gần 1.200 học sinh THPT cam kết thực hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

(Congannghean.vn)-Vừa qua, tại Trường THPT Quỳ Hợp I, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức lễ phát động “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong học sinh các trường THPT trên toàn huyện".

Các em học sinh Trường THPT Quỳ Hợp I thông qua sân khấu hóa để tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Các em học sinh Trường THPT Quỳ Hợp I thông qua sân khấu hóa để tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tại huyện Quỳ Hợp, trong 3 năm (từ năm 2016 - 2018), có 50 trường hợp tảo hôn. Đối tượng chủ yếu là các em học sinh chưa nhận thức đúng về hôn nhân, một số sống buông thả hoặc sự quan tâm giáo dục của gia đình chưa đúng mực. Cũng từ đó mà tình trạng ly hôn có chiều hướng gia tăng. Qua số liệu của Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp, số vụ ly hôn tăng lên hàng năm: Năm 2016 có 160 vụ, đến năm 2018 tăng lên 196 vụ; nhiều trường hợp các cặp vợ chồng sống với nhau không có đăng ký kết hôn (phần lớn là do tảo hôn).

Từ thực tế đó, trong những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược công tác xây dựng gia đình bền vững. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Chỉ thị số 05 ngày 16/2/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tảo hôn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, giai đoạn 2015 - 2020". Hội Liên hiệp Phụ nữ có Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống tảo hôn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp” giai đoạn 2016 - 2020 với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh và cộng đồng xã hội trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình...; góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nghèo nàn, nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống ngày càng văn minh.

Tại lễ phát động, đại diện các lớp của Trường THPT Quỳ Hợp I đã ký cam kết thực hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

.

Phan Giang

.