Thứ Tư, 19/04/2017, 15:14 [GMT+7]

Bị cẩu xe đỗ sai, còn đôi co với cảnh sát

PV

.