Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi phương diện Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi phương diện
Trong suốt thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Công an Nghệ An đã quyết liệt, tập trung, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), xem sự hài lòng của nhân dân là nhân tố quyết định cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.