Công điện của Bộ VHTT&DL về Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Công điện của Bộ VHTT&DL về Lễ Quốc tang Chủ tịch nước
Ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã có công điện số 4288/CĐ-BVHTTDL gửi Thủ trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số điều cần lưu ý trong những ngày tổ chức Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.