Bộ Công an chỉ đạo lực lượng ứng phó với cơn bão số 4 Bộ Công an chỉ đạo lực lượng ứng phó với cơn bão số 4
Để chủ động ứng phó với các tình huống của Bão và mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão gây ra Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.