Thứ Sáu, 19/01/2018, 08:37 [GMT+7]

Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát tổng kết công tác Đảng năm 2017

Chiều 18/01/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác đạt được nhiều kết quả tích cực…; quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, làm tốt chức năng tham mưu với Bộ Công an và Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội, chỉ đạo hệ lực lượng triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực; các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị đã chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các phong trào thi đua; công tác tổ chức cán bộ được chủ động, gắn với triển khai mô hình tổ chức mới; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm tăng cường, góp phần phòng ngừa sai phạm và phát hiện những sai phạm, thiết sót của tổ chức đảng và đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong năm 2018, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp trên tất cả các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tiềm ẩn phát sinh tội phạm mới trong quá trình hội nhập, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát cần tiếp tục đổi mới các nội dung, phương thức lãnh đạo, lấy công tác nghiệp vụ cơ bản là trọng tâm; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự...

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Trần Văn Vệ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Trần Văn Vệ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong Tổng cục để các tổ chức thực sự trở thành nơi sinh hoạt chính trị, chuyên môn bổ ích, thiết thực của các cán bộ, chiến sỹ, đồng thời là nơi tập hợp đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Ngành; chủ động, tập trung nghiên cứu, tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; lãnh đạo việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp nói chung; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ điều tra đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra giỏi. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo bổ sung kiến thức chuyên ngành liên quan lĩnh vực điều tra, nhất là đội ngũ điều tra viên cấp huyện có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

.

Nguồn: Bộ Công an

.