Thứ Sáu, 18/05/2018, 10:56 [GMT+7]

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Congannghean.vn)-Sáng 18/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018. 
Các đại biểu tham gia lớp bế giảng
Các đại biểu tham gia lớp bế giảng
Trong thời gian 10 ngày, 94 học viên là đảng viên dự bị thuộc 23 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tinh và Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh đã được bồi dưỡng những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam, về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên và các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Khen thưởng cho 10 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học
Khen thưởng cho 10 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học
Qua kiểm tra nhận thức cuối khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu,  trong đó có16 đồng chí đạt loại giỏi. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng khen thưởng cho 10 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực xây dựng lớp học.

 

.

Xuân Bắc