Thứ Tư, 18/09/2019, 08:13 [GMT+7]
Huyện Quỳ Hợp

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, đợt 2/2019

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 150 cán bộ công chức thuộc đối tượng 4 đợt 2/2019 của 21 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng 7 chuyên đề, đó là: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng - An ninh, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa, xã hội phát triển.

.

Thu Hường

.