Thứ Hai, 02/07/2018, 16:37 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn TP Vinh

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4382/UBND-CN về việc tăng cường, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn TP Vinh.

Việc cải tạo các nhà chung cư trên địa bàn TP Vinh đoi hỏi sự nỗ lực của các cấp chính quyền
Việc cải tạo các nhà chung cư trên địa bàn TP Vinh đoi hỏi sự nỗ lực của các cấp chính quyền

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP Vinh trước ngày 25/6/2018 khẩn trương hoàn thành công tác kiểm định chất lượng các nhà chung cư cũ tại Khu chung cư Quang Trung, báo cáo kết quả kiểm định và phân loại cấp độ nguy hiểm của từng nhà chung cư để có phương án xử lý. UBND TP Vinh có trách nhiệm lập, triển khai kế hoạch di dời và bố trí tái định cư cho các hộ gia đinh đang sống tại các nhà chung cư cũ đa được xác định thuộc diện nguy hiểm; đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân trước mùa mưa bão.

Một nhiệm vụ quan trọng mà TP Vinh phải khẩn trương thực hiện là tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để các cấp, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn hiểu và cùng thực hiện có hiệu quả chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư. Từ đó, vận động các hộ gia đình đang sinh sống tại Khu chung cư Quang Trung sớm thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai xây dựng lại chung cư để đảm bảo có nơi ở mới an toàn, khang trang, nâng cao đời sống và góp phần chỉnh trang đô thị; tập trung chỉ đạo, phối hợp với các chủ đầu tư các dự án rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai các thủ tục để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạm cư.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên tục đẩy nhanh tiến độ trong việc giải quyết các thủ tục có liên quan đến dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Trước ngày 15/7/2018, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền về các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

.

M.H

.