Thứ Năm, 04/01/2018, 15:06 [GMT+7]
Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(Congannghean.vn)-Sáng 4/1, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW6 của BCH TW Đảng khóa XII. Tham dự có lãnh đạo, đảng viên, CBCS đơn vị.

Phòng CSQLHC về TTXH quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Phòng CSQLHC về TTXH quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn, báo cáo viên Tỉnh ủy đã trao đổi, quán triệt những nội dung liên quan Nghị quyết TW 6 khóa XII: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Phạm Văn Sơn nhấn mạnh, các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Các đảng viên, CBCS  tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; đáp ứng và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Mai Hậu

.