Thứ Tư, 11/09/2019, 14:45 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thủ tục hành chính về Xuất nhập cảnh mới nhất 2019


1. THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG DÂN VIỆT NAM

2.  THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN
2. MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH
3. MẪU NA3
4. MẪU NA5
5. MẪU NA6
6. MẪU NA7
7. MẪU NA8
8. MẪU NA11
9. MẪU NA12
10. MẪU NA13
11. MẪU NA14
12. MẪU NA15
13. MẪU NA16
14. MẪU NA17
15. MẪU TT02
16. MẪU X03

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH:

02383593594

.

Phòng Quản lí Xuất nhập cảnh - Công an Nghệ An